Clue #3

Clue #3:

“BBQ, pickup trucks, and shotguns”

la7